روایت از امام رضا(ع)

راه ایمنی از شر جن و انس و ناگواری های روزگار

 

دعاهای مختلفی دراین زمینه از امام رضا (ع) نقل شده است. از جمله این که آن حضرت میفرماید: «هرگاه نسبت به امر ناگواری، نگران و ناراحت هستی، بگو: حسبی الله و نعم الوکیل: تنها پروردگار برای من کافی است زیرا که او بهترین حامی و پشتیبان است».
همچنین میفرماید: «هرگاه نسبت به امر ناگواری محزون و غمگین شده هفت بار بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم».

 

همه کارهای خود را با ذکر نام خدا انجام دهید

 

امام رضا (ع) در تمام موارد زندگی، از تلاوت آیات قرآن و خواندن دعا فارغ نبود حتی در مورد بعضی کارها که به نظر ما بسیار کوچک و ناچیز به شمار میآیند. امام رضا (ع) فرمود: «هرگاه خواستی لباس نو به تن کنی بگو، حمد و سپاس خدایی را که به من از زینتهای خود چیزی عطا فرمود تا خود را بپوشانم و در میان مردم خود را آراسته نمایم. بعد بگو: پروردگارا ! این جامه را لباس تقوا و پرهیزکاری و لباس عافیت و سلامتی قرار ده و به من توفیق بده با این لباس در راه جلب رضایت و خشنودی تو سعی و تلاش نمایم، عمر را در آبادانی مساجد و عبادت و اطاعت تو سپری سازم».همه این اعمال و روشها و منشهای نیک به این خاطر است که هر کاری انجام میدهیم با نام، یاد و ذکر خدا باشد و به قصد رضایت و خشنودی خداوند انجام دهیم.

به نقل از سایت چهل چراغ

/ 0 نظر / 7 بازدید