به خاک افتادن (سجده )

بهترین روش برای گذاشتن پیشانی روی زمین این است که شما در مرکز زمین قرار گرفته باشید. چون تخلیه سیگنالهای الکتریکی در این وضعیت موثرتر و بهتر است.

شگفت زده خواهید شد وقتی بدانید ثابت شده است که مکه مرکز زمین است و کعبه مرکز واقعی زمین است

بنابراین سجده در دعا و نمازاست.  بهترین راه برای تخلیه سیگنالهای الکترومغناطیس از بدنمان.

این بهترین روش ایده آل می باشد که خداوند توانا این جهان را با این روش خلاق، خلق کرده است.

کارهایی را که خداوند دانا از ما می خواهد انجام بدهیم برای ما مفید هستند.

موضوعاتی وجود دارند که ما هنوز دلیلی برای آن عمل نمی دانیم، اما دیر یا زود علت آنها را ممکن است پیدا کنیم.

در هر صورت به خداوند توانا اطمینان داشته باشید و بدانید دستوراتی که او می خواهد ما انجام بدهیم برای ما بهترین است. 

ما برای تخلیه امواج الکترومغناطیس سجده نمی کنیم، ما به دستورات خداوند اطمینان داریم چون همیشه حکمتی در آنها وجود دارد و او خالق است و همه چیز را می داند.

با این وجود چون یک دلیل علمی قابل دسترس است آن لازم بود که به مردم نشان دهیم بطوریکه ببینند آنچه مسلمانان انجام می دهند برای آنها خوب است

/ 0 نظر / 5 بازدید