امام مهدی(عج) در سخن امام رضا(ع )

امام مهدی(عج) در سخن امام رضا(ع   )                             

 

دعبل خزاعی(شاعر نامدار شیعی)می گوید:قصیده ی خود را در حضور امامرضا(ع) خواندم،چون به این شعر ها رسیدم:امامی از آل محمد(ص)،به یقین،خروج  خواهد کرد،او به تایید اسم اعظم الهی و برکت نصر آسمانی به پا می خیزد وحق و باطل را از هم جدا می کند و همه را بر شادخواریهاو کین توزیها،کیفرمی دهد.(در این هنگام)امام رضا(ع) به شدت گریست،آنگاه فرمود:« ای دعبل!روحالقدس به زبان تو سخن گفته است.آیا می دانی این امام چه کسی خواهدبود؟»گفتم:نه(شخص اورا نمی شناسم)،لیکن شنیده ام که امامی از شماخاندان پیامبر خروج می کند و زمین را از عدل و داد لبریز می سازد.امامرضا(ع) فرمود:«پس از من فرزندم محمد«جواد» امام است.پس از محمد فرزندشعلی،امام است.پس از علی(هادی) فرزندش حسن،امام است و پس ازحسن(عسگری)،فرزندش،حجت قائم خواهد بود.اوست که در زمان غیبت(مردمان)چشم بهراه اویند و در زمان ظهور همه مطیع او گردند.او زمین را پر از عدل وداد می کند،پس از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد...(11)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید